Skip to content

รักษาสิว ที่ใครก็ต่างอยากรักษา

รักษาสิว ที่ใครก็ต่างอยากรักษา เพราะว่าเราอยากที่จะต้องรักษาเหมือนกันให้หายขาดกันไปเลยทีเดียวคะ เพราะว่าเราคิดว่า การที่เราจะต้องหายเป็นสิวนั้น มันอาจะต้องเห็นได้เลยทีเดียวคะ เพราะว่าเมื่อไหร่ก้ตามที่เราอยากที่จะต้องให้หาย อย่างที่จะต้องเห็นได้ชัด เพราะว่าเมื่อไหร่ก้ตามที่เราอยากที่จะต้องหายนั้น เรายิ่งเห็นได้แล้วนะคะ ว่า การที่จะต้องเป็นสิว มันยิ่งเป็นสิ่งที่เราจะต้องไม่ค่อยที่จะต้องขื่นสชอบกันใช่ไหม แต่ว่าใครก็ตามที่เราหายจากการเป็นสิว เราก็อาจจะต้องไม่รนชอบกันใช่ไหม เพราะว่าเราเห็นแล้ววว่า มันอาจจะต้องเป้นสิ่งที่จะตอ้งไม่เป็นสิ่งที่จะต้องจำเป็นกันเป็นอย่างแน่นอนคะ แน่นอนคะ ว่าใครก็ตามที่เพืี่อน ๆ อาจจะต้องได้นั้น เรายิ่งคิว่า มันอาจจะต้องดู อย่างที่เราเห็นได้ชัดคะ ว่าสิวหายไปกันเป็นอย่างมาก ๆ กันเลยทีเดียวคะ เราอยากจะต้องบอกกันเท่านีั้แหละคะ

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *
*
*