Skip to content

รักษาสิวผด คุณได้บอกว่าอย่างไร

รักษาสิวผด คุณได้บอกว่าอย่างไร มันก็ออกมาตามเอง มันไม่มีทางเลยจะบอกว่าเท่านี้หรือว่าเท่าไหน มันไม่มีทางออก ผมจะบอกว่าทางออกสุดท้่ยที่หลาย ๆค นเองอยากจะได้ นั้นมันไม่มีทางเลย หรือว่าเท่านี้จริงๆเลยอิอิ เราว่าเงินต่าง ๆ มันมามเองได้เท่านี้ก็ต้องได้เท่าที่รู้นะครบออิอิ เราว่าเงินออกมาเพื่อให้ามีมากวก่านี้ รักษาสิวผด

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *
*
*