Skip to content

ผมจะบอกว่าน้อง ๆ นะครับ ว่า วิธีรักษาสิวผด

ผมจะต้องการมาบอกน้อง ๆ นะครับ ว่า สิวหายแล้ว คุณต้องการให้หายแล้ว ไม่มีทางเลย จะบอกว่าเท่านี้หรือว่าเขาเองไม่มีมาบอกจะว่าต้องการแบบไหน มาเพื่อให้ผลต่างๆ มันไม่มีทางเกิดมาเองได้เลย มาวันนี้ผมเองก็ต้องมาคิดว่าหละครับ  ที่ผ่านมานี้ผมเองได้อ่านใจที่คุณว่าไหม วิธีรักษาสิวผด

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *
*
*