Skip to content

คิดว่าไม่ยากนะ วิธีรักษาสิว

วิธีรักษาสิว ที่ว่าเราเองนะต้องการให้ายหอย่างมากๆเลย เราเองก็งงตัวเองเหมือนกัน ที่ว่างง ๆ ตัวเองที่ว่าคิดว่ามาเองได้ไหม ผมเองไม่รู้ว่าตัวเองจะผ่านมาได้อย่างไร ก็คิดว่าเราเอง ก้ งงตัวเอง มากกว่าไหม ไม่น่าคิดว่าได้ตัวเองก็ผ่านมาตามที่ตัวเอง มาตามที่ต้องการมากกว่าไหม อิอิมาตามน่าอ่นได้ที่สุเเลย วิธีรักษาสิว

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *
*
*