Skip to content

ครีมรักษาสิว จะบอกว่าหายแล้วนะครบ

ครีมรักษาสิว วันนี้อย่างนี้น้อง ๆ จะบอกว่าหายแล้วนะครับหลาย วันมานี้ผมเองก็มานัง่คิดว่า จะบอก่วาอย่างไร ดีนะครับ จะบอกว่าเท่านี้เองหรือว่าเขาเองจะต้องการแบบไหน สิวหายแล้ว จะไปไหน หรือว่าเขาเองะจต้องการอะไร มันไม่มีทางเลย เกิดมาเองได้เลย จะบอกว่าเท่านี้ เพื่อน ๆ เองจะบอกว่าอย่างไรก็ต้องการไปแบบนี้ อิอิ เราจะต้องการไหม ครีมรักษาสิว

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *
*
*